Need to know – bæredygtigt byggeri

Need to know – bæredygtigt byggeri

Need to know – bæredygtigt byggeri Til Danmark for Målenes genåbningsevent ReOpening: Verdensmålsdag d. 4. juni på Bispetorvet i Aarhus, er der fokus på verdensmålene. Her kan du møde vores udstiller Jakobsen huse, som har deres kørende showroom med. Det er...
Bæredygtige produkter du kan skifte til #1

Bæredygtige produkter du kan skifte til #1

Bæredygtige produkter du kan skifte til #1  Forår er fantastisk, vejret bliver varmere, vi kommer mere ud, vi gør forårsrent. I den forbindelse vil vi gerne anbefale nogle produkter, som du nemt kan skifte ud, hvis du ønsker at få en mere bæredygtig hverdag og...
Gammelt træ får nyt liv hos Woodstyle

Gammelt træ får nyt liv hos Woodstyle

Gammelt træ får nyt liv hos Woodstyle p MÅL NR. 15: LIVET PÅ LAND Bevar og genopret økosystemer på land Stop skovrydning og indfør bæredygtig forvaltning af alle skovtyper Bekæmp ørkendannelse og genopret skadet land Stop tabet af biodiversitet Hos Woodsyle...
We Do Wood har bæredygtighed i deres DNA

We Do Wood har bæredygtighed i deres DNA

We Do Wood har bæredygtighed i deres DNA p MÅL NR. 13: KLIMAINDSATS Modstandskraft mod klimaændringer i alle lande skal styrkes Bremse de globale temperaturstigninger gennem reduceret CO2 udslip Lave landsdækkende politikker og planer på området Støtte...