Certificeringer

Hos Fair Festival definerer vi bæredygtighed som i Gro Harlem Brundtland rapporten fra 1986:

“En bæredygtig udvikling er en udvikling som opfylder nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”

Vi betragter bæredygtighed som et begreb, der både omfatter sociale-, miljø- og klimavenlige forhold.
Udstillerne på Fair Festival skal have en klar målsætning om at producere og servicere mest muligt bæredygtigt. Det er vigtigt, at det er en del af virksomhedens DNA, og at der arbejdes løbende på at udvikle og optimere, så man hurtigst muligt bliver mest mulig bæredygtig.

Vi er glade for certificeringer. En certificering giver forbrugerne gennemsigtighed og gør det nemmere at finde frem til de produkter, som lever op til en bestemt standard. Vi vil her på siden løbende informere og fortælle om de certificeringer, der findes, og hvordan de arbejder for at gavne miljø, arbejdsforhold og klima.

Certificeringer er ikke et ultimativt krav for at blive udstiller hos Fair Festival. Certificeringer er dyre, og for små virksomheder, kan det være uoverkommeligt at finde det økonomiske råderum til certificeringer. Kan virksomheden fortælle om deres forsyningskæde, og om hvordan der arbejdes med bæredygtighed, kan de kvalificere sig som udstillere.

Vi støtter op om arbejdet med FNs 17 verdensmål, og vi ser gerne, at de virksomheder som udstiller på festivalen viser hvordan, der arbejdes med målene, og hvordan de derved bidrager til en grønnere, mere retfærdig verden. Overordnet skal udstillerne vise ansvarlighed i forhold til det, de producerer eller yder, så der ikke drives rovdrift på mennesker, dyr og jord.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan de forskellige certificeringer sikrer, at virksomheder producerer mest bæredygtigt til mindst mulig skade for klima, miljø og de mennesker, der producerer og forbruger deres varer.

Green Seal

Green Seal er en uafhængig non-profit organisation, som blev grundlagt i 1989. Green Seal certificerer tusinder af produkter og tjenester indenfor hotel- og restaurationsbranchen, der opfylder videnskabsbaserede miljøstandarder, som er troværdige og gennemsigtige. Green Seal anvender en livscyklustilgang for at sikre konkrete reduktioner i hele miljøfodaftrykket. Produkter opnår kun Green Seal-certificering efter en streng evaluering, inklusive en kontrol på stedet.

EPD

EPD Danmark udgiver verificerede miljøvaredeklarationer for byggevarer i henhold til kravene i den europæiske standard EN 15804.
EPD Danmark er en organisation som udgiver miljøvaredeklarationer for byggevarer og arbejder for en europæisk harmonisering af verificerbar dokumentation af byggevarers miljøegenskaber.

ISO

Den Internationale Organisation for Standardisering (ISO) er en verdensomspændende føderation af nationale standardiserings styrelser (ISO medlems styrelser), der samarbejder tæt med den Internationale Elektrotekniske Kommission (IEC) i forhold til elektrotekniske standardiseringer. ISO 14040 serien søger at standardisere og kortlægge livscyklusen (LCA) af elektronik.

EU ORGANIC

Når en fødevare er mærket med EU's økologilogo, viser det, at varen er økologisk og den er produceret samt kontrolleret efter retningslinjerne i EU's økologiforordning. Det gør det lettere for forbrugere i EU at identificere økologiske produkter, og at hjælpe landmænd med at markedsføre produkterne i alle EU lande

FSC

Forest Stewardship Council® (FSC®) er en global non-profit organisation, som arbejder for at udbrede ansvarligt skovbrug verden over. FSC udvikler standarder baseret på anerkendte principper for ansvarligt skovbrug, der støttes af miljømæssige, sociale og økonomiske interessenter. Når du vælger FSC-certificerede produkter, hjælper du med at passe på verdens skove og de mennesker og dyr som bor i dem.

Energy Star

ENERGY STAR® er det offentligt støttede symbol for energieffektivitet, som giver et simpelt, troværdigt og upartisk overblik for forbrugere, der ønsker at tage velfunderede beslutninger. ENERGY STAR® samarbejder f.eks. den amerikanske Miljø Beskyttelsesstyrelse (EPA) om at levere omkostningsbesparende, energieffektive løsninger, der forbedrer luftkvaliteten og beskytter klimaet.