Need to know – bæredygtigt byggeri

4. juni 2021

Til Danmark for Målenes genåbningsevent ReOpening: Verdensmålsdag d. 4. juni på Bispetorvet i Aarhus, er der fokus på verdensmålene. Her kan du møde vores udstiller Jakobsen huse, som har deres kørende showroom med. Det er bæredygtigt konstrueret, præcis som Jakobsen huses Minihus. Der er gennemtænkt indretning, og der er fokus på at minimere udgifterne, der følger med at bygge og bo i et hus.

Men hvad vil det egentlig sige at bygge bæredygtigt?

I løbet af de sidste år er bæredygtighed begyndt at fylde mere og mere i byggebranchen. Men hvordan bygger man bæredygtigt, og hvad skal man være opmærksom på?

Det er der mange bud på, og du kan gøre mange forskellige ting.

Som landets fjerdestørste branche er det essentielt, at bæredygtighed tænkes ind i byggeri og renovering af bygninger. Dog mangler der stadig meget viden om, hvordan byggematerialer genbruges og genanvendes bedst. Det gælder også, hvor tæt man kan spore og dokumentere produktions- og værdikæden.

Uanset hvad er det sundt for dig og din bolig at bygge med fokus på bæredygtighed. Det er ikke kun til udgifter og i det globale CO2-regnskab, at de miljøvenlige løsninger udgør en fordel. De er også med til at øge livskvaliteten i din bolig, fordi indeklimaet bliver sundere og bedre.

Nogle af de overvejelser du kan tage med dig, hvis du ønsker at bygge bæredygtigt er materialer, genanvendelse af materialer, certificeringer og elementer som kan bidrage til at mindske forbruget.

Eksempelvis er genanvendelse af materialer ikke et nyt fænomen, men det kan være svært at vide om materialer lever op til f.eks. krav om renhed i genanvendte materialer. Materialer som mursten, tegl og beton er naturmaterialer, som har en lang holdbarhed. 95% af materialerne er genanvendelige, og de kan derfor bruges til at bygge med igen. De kan upcyles eller downcycles og bruges til andre formål som asfaltering af veje.

 

Et andet eksempel på hvad du kan overveje, når du skal bygge er certificeringer. Der findes et hav af forskellige certificeringer, og vi har samlet nogle de mest gængse lige her:

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen): Certificeringen stammer fra Tyskland, og vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligeværdigt. Den måler blandt andet livscyklus af byggematerialer, transport, forbrug af energi og vand under og efter byggeriet, holdbarhed, tilgængelighed og indeklima. 49 kriterier bliver bedømt og får point, der regnes sammen til en bedømmelse fra bronze til platin.

Læs mere her: https://www.indeklimaportalen.dk/indeklima_generelt/raadgivere/baeredygtigt-byggeri/fakta_om_dgnb

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): Certificeringen er verdens største skovcertificeringssystem for bæredygtigt skovbrug. Der arbejdes dedikeret på at fremme bæredygtig skovforvaltning i hele verden. PEFC er en international non-profit, ikke-statslig organisation, som er lokalt forankret. PEFC Danmark er den danske forening.

Læs mere her: https://www.pefc.dk/om-pefc/pefc-organisationen

Cradle-to-cradle (på dansk “vugge til vugge”): ”er et designkoncept, hvor produkter indgår i biologiske eller tekniske kredsløb og skaber værdi for både mennesker, miljø og økonomi. Det er udviklet som en respons på tendensen til blot at minimere de negative effekter på miljøet ved at spare på ressourcerne og svine mindre. For mindre dårligt er stadig dårligt.”

Læs mere her: https://vuggetilvugge.dk/viden-om/cradle-to-cradle/

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method): er i dag det mest almindelige system i Europa. BREEAM fås i en række varianter til forskellige slags ejendomme. Miljøpræstationen vurderes inden for forskellige områder med mindstekrav til projektledelse, bygningens energianvendelse, indendørsklima med ventilation og belysning, vandøkonomi, affaldshåndtering samt arealudnyttelse og påvirkning af nærmiljøet. Vurderingen resulterer i karakteren Acceptable, Pass, Good, Very Good, Excellent eller Outstanding.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design): er udviklet af U.S. Green Building Council. Præstationen vurderes, hvad angår arealudnyttelse, vandforbrug, energiforbrug og emission, materialer og bygningsressourcer, indeklima og innovativt design, og der tages højde for innovative og tekniske løsninger, som tager bygningen et skridt videre i forhold til det, LEED kræver. Vurderingen kan resultere i Certified, Silver, Gold og Platinum.