Find os på stand:

overskrift

Hvorfor startede I virksomheden?

Jeg, Henrik, var jobsøgende og via netværk mødte jeg godsejerne Anne Sophie og Stig Gamborg.
Vi blev enige om at lave et fødevarekoncept. Ideen var at få godset op i værdikæden.

Vi valgte hamp, da der er mange fordele ved at dyrke hamp på de danske marker. Først og fremmest er hamp er en robust afgrøde, der hverken kræver vand eller sprøjtemidler og som bekæmper ukrudt med sin hurtige vækst og tætte blade. Desuden vil dyrkning af hamp fremme jordens kvalitet fordi hampplantens rødder stikker så langt i jorden, at de afhjælper erosion, løsner jorden og samtidig binder CO2– helt op til 1,62 tons pr m3. Alt dette i kombination med en kort vækstperiode mellem 70-140 dage, giver landmanden gode forudsætninger for dyrkning af andre afgrøder på samme arealer.

Når hampen er høstet kan man bruge alle plantedele til forskellige produkter lige fra fødevarer til hudpleje, isolering, tekstil mm. Hvis man ikke skal bruge stænglen, kan landmanden lade den ligge på marken og blive til biomasse, der komposterer og tilfører næring til jorden.

Hvad er I stødt på af modstand?

Vi har haft megen modstand der primært består i accept af hamp som fødevarer. Sætninger som ”Må jeg kører bil når jeg har spist det…” mv. har vi hørt rigtig mange gange.

Hvordan arbejder I med FN’s verdensmål/bæredygtighed?

Opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug: Arbejdet med hamp sikre ernæringsmæssigt et godt produkt samt en afgrøde der ikke sprøjtes eller vandes men vokser så hurtigt at ukrudt holdes nede. Den giver god næring til jorden og landmanden skal ikke tilføre ret meget gødning.

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper: Ved at neddele hampen i flere forskellige ingredienser sikre vi at der kan tilføres proteiner, fibre, omega 3 og alle essentielle aminosyrer til fødevarer kategorier til alle aldersgrupper.

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer: Ved at dyrke hamp sikres landmanden en god afgrøde i deres crop rotation. Dette betyder mindre brug af sprøjtemidler og mindre pres fra ukrudt. Forarbejdningen er udelukkende mekanisk, hvor andre produktionsformer bruger kemikalier.

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser: Hampen binder op til 22 tons CO2 pr hektar iflg. www.aph.gov.au

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtigt brug af økosystemer på land: Måden hamp produceres på sikre et godt økosystem – samtidig opretholder vi skov, dyreveksler og planter insektbælter der hjælper dyr og insekter til at klare sig godt på vore jorde.

Hvad er jeres værdier og certificeringer?

Vi er FSSC22000 certificeret. Vi dyrker både økologisk og konventionel hamp – begge dele dyrkes uden at sprøjte eller vande.

Hvor drømmer I om at være om 5 år?

Om 5 år er vi en anerkendt ingrediens leverandør og stadig Nordens største producent af hamp produkter.

Møllerup har ikke oprettet nogen aktiviteter endnu. De er på vej, kig snart tilbage igen.

Kontakt

87 58 69 00

overskrift

Følg os

overskrift

overskrift